Postare prezentată

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

2008-12-18 – Modificat prin  HG nr. 1496/2008  din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pen...

Cauta pe blog

miercuri, 20 martie 2024

Stocurile ce se apropie de teremenul limita de valabilitate pot fi donate gratuit inainte de expirarea termenului (LEGEA nr. 217 privind diminuarea risipei alimentare modificata de Legea 49/15.03.2024, se aplica de joi 21.03.2024)

O varianta gratuita de a scapa de anumite stocuri, inainte de expirarea limitei de valkabilitate, este prevazuta de legislatia privind reducerea risipei alimentare.

Altfel, dupa expirarea termenului produsele ar trebui distruse, contracost, de companii specializate.

   

Lege privind diminuarea risipei alimentare
MONITORUL OFICIAL nr. 103/2019 din 11 Februarie 2019
LEGE nr. 217/2016


LEGEA Nr. 217/2016*)

(republicare 1), actualizare la 18.03.2024
privind diminuarea risipei alimentare

____________
   
*) Republicata in temeiul art. IV din Legea nr. 200/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 647 din 25 iulie 2018, dandu-se textelor o noua numerotare.
   Legea nr. 217/2016 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 934 din 21 noiembrie 2016 si, ulterior, a mai fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2017 pentru suspendarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 30 iunie 2017, si aprobata cu modificari prin Legea nr. 239/2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 966 din 6 decembrie 2017.

 

 

 

   Art. 1. - (1) Diminuarea risipei alimentare este un obiectiv urmarit de toti operatorii economici din sectorul agroalimentar. 

   "Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza asigurarea indeplinirii obiectivelor de dezvoltare durabila asumate la nivel european si international de catre Romania, in ceea ce priveste prevenirea si reducerea risipei alimentare. Diminuarea risipei alimentare este un obiectiv urmarit de toti operatorii economici din sectorul agroalimentar."

    Modificat de art.I pct.1 din Legea 49/2024

   "(11) Scopul prezentei legi il constituie stabilirea masurilor de prevenire si reducere a risipei de alimente si a actiunilor de promovare aferente, in vederea cresterii utilizarii si valorificarii alimentelor de-a lungul lantului agroalimentar."

      Completat de art.I pct.2 din Legea 49/2024
   (2) In sensul prezentei legi, prin risipa alimentara se intelege situatia in urma careia alimentele ies din circuitul consumului uman din pricina degradarii si sunt distruse, conform legislatiei in vigoare.
   (3) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile utilizate sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
   (4) In vederea atingerii obiectivului vizat de prezenta lege, autoritatile publice cu atributii de reglementare si control in domeniul agroalimentar au responsabilitatea informarii consumatorilor finali cu privire la data durabilitatii minimale si conditiile de igiena alimentara. Operatorii prevazuti la art. 2 alin. (1) pot participa in mod voluntar ca parteneri la activitatile si campaniile propuse de autoritati si/sau pot initia propriile actiuni de informare in spiritul prezentei legi.
   Art. 2. - (1) Operatorii economici din sectorul agroalimentar, asa cum sunt definiti in Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare, pot sa intreprinda masuri de prevenire a risipei alimentare.
   (2) Aceste masuri se desfasoara conform ierarhiei de prevenire a risipei alimentare, coroborat cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

"Art. 2. - (1) Operatorii economici din sectorul agroalimentar, asa cum sunt definiti in Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare, publicat in JO, seria L, nr. 31 din 1 februarie 2002, au obligatia sa intreprinda masuri de prevenire a risipei alimentare.
   (2) Operatorii economici implementeaza masuri de prevenire si reducere a risipei alimentare conform urmatoarei ierarhii de prevenire a risipei alimentare:

    Modificat de art.I pct.3 din Legea 49/2024

   a)masuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lantul agroalimentar, incepand cu productia, procesarea, depozitarea, distributia si comercializarea alimentelor, inclusiv in sectorul de industrie hoteliera si al serviciilor alimentare;
   
b)masuri privind vanzarea cu pret redus a produselor aflate aproape de expirarea datei durabilitatii minimale, conform legislatiei in vigoare;
   c)masuri privind transferul alimentelor prin donare, pentru consumul uman, dar aflate aproape de expirarea datei durabilitatii minimale, catre operatorii receptori, care desfasoara activitati inregistrate/autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, cu asumarea responsabilitatii privind indeplinirea prevederilor legislatiei in domeniul sigurantei alimentelor; produsele pot face obiectul transferului oricand in ultimele 10 zile de valabilitate pana la atingerea datei durabilitatii minimale. Fac exceptie produsele alimentare perisabile care vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului;
   d)masuri pentru eliminarea si utilizarea subproduselor de origine animala si a produselor derivate, materiale de categoria 3, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala), cu modificarile ulterioare, precum si ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in aplicare a Directivei 97/978/CE a Consiliului in ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontiera in conformitate cu directiva mentionata, cu modificarile ulterioare, in conditiile prevazute de legislatia sanitar-veterinara in vigoare;

   b)masuri privind vanzarea cu pret redus a produselor aflate aproape de expirarea termenului de valabilitate, conform legislatiei in vigoare;
   c)masuri pentru redistribuirea alimentelor prin transfer cu titlu gratuit, pentru consumul uman, catre operatorii receptori, in conformitate cu prevederile stabilite in capitolul V al anexei nr. II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si masuri privind redistribuirea alimentelor, prin transfer, pentru consumul uman, catre operatori economici;
   d)masuri pentru utilizarea si consumul produselor alimentare in hrana animalelor, pana la expirarea termenului de valabilitate a acestora, cu respectarea legislatiei sanitare veterinare in domeniul nutritiei animale;"

    Modificat de art.I pct.3 din Legea 49/2024

   "d1) masuri pentru directionarea produselor de origine animala devenite improprii consumului uman catre utilizatori inregistrati in vederea utilizarii de material categoria 3 pentru hrana animalelor din adaposturi, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala), cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere in aplicare a Directivei nr. 97/78/CE a Consiliului in ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontiera in conformitate cu directiva mentionata, cu modificarile si completarile ulterioare;"

    Completat de art.I pct.4 din Legea 49/2024
   e)masuri pentru directionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal prin transformarea in compost, conform legislatiei sanitar-veterinare in vigoare privind eliminarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman si legislatiei privind protectia mediului;
   f)masuri pentru directionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal in vederea valorificarii lor prin transformare in biogaz, conform legislatiei de mediu si legislatiei sanitar-veterinare in vigoare;
   g)masuri privind dirijarea catre o unitate autorizata de neutralizare a produselor ramase dupa parcurgerea etapelor prevazute la lit. a)-f);

   "e)masuri pentru directionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal in vederea valorificarii lor prin transformare in compost, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

   f)masuri pentru directionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal in vederea valorificarii lor prin transformare in biogaz, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
   g)masuri pentru dirijarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman catre o unitate de procesare autorizata in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;"

    Modificat de art.I pct.5 din Legea 49/2024
   h)in cazul masurilor prevazute la lit. e)-g) se aplica legislatia privind protectia mediului, in vigoare.

   "i)masuri pentru eliminarea si utilizarea subproduselor de origine animala si a produselor derivate, materiale de categoria 3, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Regulamentului (UE) nr. 142/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile prevazute de legislatia sanitara-veterinara in vigoare."

    Completat de art.I pct.6 din Legea 49/2024
   (3) Se recomanda implementarea a cel putin doua actiuni de prevenire a risipei alimentare dintre cele enumerate la alin. 
(2) lit. a)-f) inainte de a dispune neutralizarea deseurilor generate.  

   "(3) Inainte de a dispune neutralizarea deseurilor generate, este obligatorie implementarea a cel putin doua actiuni de prevenire a risipei alimentare, prevazute la alin. (2) lit. a)-f)."

    Modificat de art.I pct.7 din Legea 49/2024
   
(4) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) vor pune la dispozitia autoritatilor cu atributii de reglementare rapoarte anuale prin care sa prezinte planurile de diminuare a risipei alimentare, alaturi de actiunile intreprinse si rezultatele obtinute. Rapoartele anuale se vor realiza pe baza cadrelor internationale de raportare, daca nu sunt deja cuprinse in rapoartele rezultatelor non-financiare ale respectivilor operatori.

   "(5) Rapoartele anuale si planurile de diminuare a risipei alimentare, prevazute la alin. (4), sunt incarcate in platforma nationala pentru prevenirea si reducerea risipei alimentare. Planurile si rapoartele de diminuare a risipei alimentare sunt publicate si pe pagina de internet a operatorului economic. 

    Completat de art.I pct.8 din Legea 49/2024 
   (6) Operatorii economici trebuie sa realizeze demersurile necesare pentru incheierea unui contract-cadru cu operatori receptori pentru transferul cu titlu gratuit al alimentelor.

    Completat de art.I pct.8 din Legea 49/2024
   (7) Operatorii economici implementeaza masuri de informare si responsabilizare pentru salariati pentru diminuarea risipei alimentare pe lantul agroalimentar, incepand cu productia, procesarea, depozitarea, distributia si comercializarea alimentelor, inclusiv in sectorul de industrie hoteliera si al serviciilor alimentare.

    Completat de art.I pct.8 din Legea 49/2024
   (8) Operatorii economici informeaza consumatorii despre obiceiurile de consum responsabile. 

    Completat de art.I pct.8 din Legea 49/2024 
   (9) Operatorii economici nu pot declara, in mod deliberat, ca fiind improprii produsele agroalimentare nevandute si inca bune pentru consum fara a aduce atingere regulilor privind siguranta alimentelor.

    Completat de art.I pct.8 din Legea 49/2024
   (10) Operatorii economici din industria ospitalitatii vor facilita consumatorilor finali sa ia, fara costuri suplimentare si in conditii corespunzatoare de ambalare, alimentele pe care nu le-au consumat, la finalul meselor servite, si vor informa despre aceasta posibilitate, in mod clar si vizibil, in meniu."

    Completat de art.I pct.8 din Legea 49/2024
  
 Art. 3. - (1) Directionarea alimentelor aflate aproape de expirarea datei durabilitatii minimale, provenite din donatii, se face catre operatorii receptori, acestora fiindu-le interzisa comercializarea alimentelor catre alti operatori din sectorul alimentar sau direct consumatorului final.

   "Art. 3. - (1) Transferul cu titlu gratuit al alimentelor se face catre operatorii receptori sau consumatorii finali, acestora fiindu-le interzisa comercializarea alimentelor catre alti operatori din sectorul alimentar sau consumatorului final."

    Modificat de art.I pct.9 din Legea 49/2024
   (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), asociatiile si fundatiile care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, intreprinderile sociale care functioneaza in baza Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, cu modificarile ulterioare, sau serviciile sociale ale furnizorilor publici care functioneaza in baza art. 27 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt operatori din sectorul agroalimentar, inregistrati la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, si care desfasoara activitati in conformitate cu dispozitiile actelor normative prevazute mai sus pot comercializa alimente catre consumatorul final, la un pret care sa permita acoperirea costurilor de functionare a activitatii respective. Nivelul maximal al costurilor de functionare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
   (3) In sensul prezentei legi, sunt excluse de la donare bauturile alcoolice.

   "(4) Transferul sau transferul cu titlu gratuit al alimentelor de catre operatorii economici se face cu respectarea prevederilor legislatiei nationale si europene privind siguranta alimentara, astfel:

   a)pentru produsele alimentare carora li se aplica o data- limita de consum in conformitate cu art. 24 din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 si (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European si a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE si 2008/5/CE ale Comisiei si a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, cu modificarile si completarile ulterioare, transferul se realizeaza inainte de data respectiva;
   b)pentru produsele alimentare carora li se aplica o data a durabilitatii minimale, in conformitate cu art. 2 alin. (2)

lit. (r) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, transferul poate avea loc si dupa data respectiva;
   c)pentru produsele alimentare care sunt absolvite de indicarea termenului de valabilitate nu este necesara o data a durabilitatii minimale, in conformitate cu pct. 1 lit. (d) din anexa nr. X la Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in orice moment."

        Completat de art.I pct.10 din Legea 49/2024
   Art. 4. - Operatorii economici care transfera alimente prin donare, in baza prezentei legi, beneficiaza de facilitati fiscale, asa cum sunt acestea reglementate de prevederile art. 25 alin. (4) lit. c), pct. 4, 5 si 6 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

  "Art. 4. - Operatorii economici care transfera alimente prin donare, potrivit prevederilor prezentei legi, beneficiaza de facilitatile fiscale prevazute la art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 4-6 si la art. 270 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

  Modificat de art.II pct.1 din Legea 131/2020

   "Art. 4. - Operatorii economici care transfera cu titlu gratuit alimente catre operatorii receptori, potrivit prevederilor prezentei legi, beneficiaza de facilitatile fiscale prevazute la art. 25 alin. (4) lit. c) pct. 4-6 si la art. 270 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

art. 25 alin. (4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile în următoarele situații/condiții:

1. bunurile/mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamități naturale sau a altor cauze de forță majoră, în condițiile stabilite prin norme;

2. bunurile/mijloacele fixe amortizabile pentru care au fost încheiate contracte de asigurare;

3. bunurile/mijloacele fixe amortizabile degradate calitativ, dacă se face dovada distrugerii; Norme metodologice

4. alimentele destinate consumului uman, cu data-limită de consum aproape de expirare, altele decât cele aflate în situațiile/condițiile prevăzute la pct. 1 și 2, dacă transferul acestora este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;

5. subprodusele de origine animală, nedestinate consumului uman, altele decât cele aflate în situațiile/condițiile prevăzute la pct. 1 - 3, dacă eliminarea acestora este efectuată potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;

6. produsele agroalimentare, devenite improprii consumului uman sau animal, dacă direcționarea/dirijarea vizează transformarea acestora în compost/biogaz sau neutralizarea acestora, potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare;

7. alte bunuri decât cele aflate în situațiile/condițiile prevăzute la pct. 1 - 6, dacă termenul de valabilitate/expirare este depășit, potrivit legii; Norme metodologice

art. 270 alin. (8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1):

a) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;

b) acordarea în mod gratuit de bunuri în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor sau, mai general, în scopuri legate de desfășurarea activității economice, în condițiile stabilite prin normele metodologice; Norme metodologice

c) acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în cadrul acțiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, în condițiile stabilite prin normele metodologice; Norme metodologice

d) transferul alimentelor destinate consumului uman, aflate aproape de expirarea datei durabilității minimale, în situația în care acesta este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei alimentare.
    Modificat de art.I pct.11 din Legea 49/2024
   
Art. 5. - (1) Incalcarea dispozitiilor art. 3 constituie contraventie, daca nu intruneste conditiile unei infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei.  

   "Art. 5. - (1) Incalcarea dispozitiilor art. 3 constituie contraventie, daca nu intruneste conditiile unei infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei."

"(3) Inainte de a dispune neutralizarea deseurilor generate, este obligatorie implementarea a cel putin doua actiuni de prevenire a risipei alimentare, prevazute la alin. (2) lit. a)-f)."

    Modificat de art.I pct.12 din Legea 49/2024

   "(11) Constituie contraventie, daca nu sunt intrunite elementele constitutive ale unei infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 de lei la 40.000 de lei, incalcarea obligatiei prevazute la art. 2 alin. (4) si (5), dupa 6 luni de la data functionarii si utilizarii platformei nationale care permite operatorilor economici incarcarea electronica a rapoartelor si a planurilor de diminuare a risipei alimentare. Nu reprezinta contraventie incalcarea prevederilor art. 2 alin. (4) de catre operatorii economici care se incadreaza la definitia microintreprinderilor si intreprinderilor mici, in sensul art. 4 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare."

    Completat de art.I pct.13 din Legea 49/2024

(4) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) vor pune la dispozitia autoritatilor cu atributii de reglementare rapoarte anuale prin care sa prezinte planurile de diminuare a risipei alimentare, alaturi de actiunile intreprinse si rezultatele obtinute. Rapoartele anuale se vor realiza pe baza cadrelor internationale de raportare, daca nu sunt deja cuprinse in rapoartele rezultatelor non-financiare ale respectivilor operatori.

(5) Rapoartele anuale si planurile de diminuare a risipei alimentare, prevazute la alin. (4), sunt incarcate in platforma nationala pentru prevenirea si reducerea risipei alimentare. Planurile si rapoartele de diminuare a risipei alimentare sunt publicate si pe pagina de internet a operatorului economic.    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu atributii de control in domeniul agroalimentar.
   (3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului 
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

   "(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentanti ai Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv ai Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor cu atributii de control in domeniul agroalimentar.
   (3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) si (11) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 28 alin. (1), in ceea ce priveste plata la jumatate din minimul amenzilor contraventionale."

    Modificat de art.I pct.14 din Legea 49/2024
   
Art. 6. - Transferul alimentelor catre operatorii receptori se face in baza unui contract incheiat in scopul respectarii prezentei legi.

    "Art. 6. - (1) Transferul alimentelor catre operatorii receptori se face in baza unui contract incheiat cu respectarea prezentei legi.
   (2) Alimentele transferate se considera a face obiectul darului manual in sensul art. 1.011 alin. (4) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, indiferent de valoare.

  Modificat de art.II pct.2 din Legea 131/2020

     "Art. 61. - (1) Autoritatile si institutiile administratiei publice au obligatia sa ia masuri de prevenire si diminuare a risipei alimentare atunci cand, in cadrul activitatii desfasurate, raman sau pot ramane surplusuri de alimente.
   (2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are urmatoarele obligatii:

   a)sa creeze platforma nationala, pana la data de 30 iunie 2025, pentru raportarea datelor privind risipa alimentara de catre operatorii economici;
   b)sa publice pe pagina de internet proprie date relevante anuale cu privire la progresele facute pentru prevenirea si diminuarea risipei alimentare;
   c)sa coordoneze elaborarea de materiale informative pentru operatorii economici in vederea prevenirii si reducerii risipei alimentare;
   d)sa realizeze campanii de informare si constientizare pentru a preveni si reduce risipa alimentara, inclusiv in ceea ce priveste impactul risipei alimentare din punct de vedere social si al mediului.
   (3) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor are urmatoarele obligatii:

   a)sa contribuie la elaborarea de materiale informative pentru operatorii economici in vederea prevenirii si reducerii risipei alimentare;
   b)sa furnizeze informatii operatorilor economici implicati si operatorilor receptori in vederea atingerii obiectivelor privind prevenirea si reducerea risipei alimentare;
   c)sa realizeze campanii de informare si constientizare a consumatorilor pentru a preveni si reduce risipa alimentara, inclusiv in ceea ce priveste impactul risipei alimentare din punct de vedere social si al mediului.
   (4) Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, in consultare cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Sanatatii si Ministerul Finantelor, intocmesc Strategia nationala pentru prevenirea si reducerea risipei alimentare, care trebuie actualizata cu o periodicitate de cel mult 5 ani.
   (5) Strategia nationala pentru prevenirea si reducerea risipei alimentare cuprinde urmatoarele:

   a)planificarea generala a actiunilor care trebuie intreprinse pentru prevenirea si reducerea risipei de alimente;
   b)date relevante privind atingerea obiectivelor de prevenire si reducere a risipei alimentare;
   c)obiective cuantificabile pentru urmatorii 5 ani pentru prevenirea si reducerea risipei alimentare, in conformitate cu deciziile si dispozitiile prevazute de actele normative europene si internationale;
   d)actiuni de sprijin si promovare a masurilor impotriva risipei alimentare;
   e)responsabilii cu privire la atingerea obiectivelor mentionate in strategie;
   f)resursele financiare necesare pentru implementarea fiecarei masuri specifice prevazute in parte.
   (6) Strategia nationala pentru prevenirea si reducerea risipei alimentare, inainte de a fi adoptata, este prezentata in cadrul Parlamentului Romaniei."

    Completat de art.I pct.15 din Legea 49/2024
   
Art. 7*). - Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.ANEXA

 
   Definitii:
   1. Consumatorul final - ultimul consumator al unui produs alimentar care nu foloseste produsul ca parte a unei operatii sau activitati din domeniul de activitate al unei intreprinderi cu profil alimentar - conform art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentelor si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile ulterioare;
   2. 
Etichetare - mentiunile, indicatiile, marcile sau denumirile comerciale, imaginile sau semnele care se refera la un produs alimentar si care figureaza pe orice ambalaj, document, anunt, eticheta, inel sau manseta care insotesc sau se refera la respectivul produs;
   3. Eticheta - orice marcaj, marca, semn, imagine sau alta descriere scrisa, imprimata, stantata, marcata, gravata sau tiparita pe un produs alimentar sau atasata ambalajului sau recipientului unui astfel de produs;
   4. Data durabilitatii minimale - data-limita de consum pana la care produsul alimentar isi pastreaza proprietatile specifice, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare;

   "4. Data durabilitatii minimale - data pana la care produsul alimentar isi pastreaza proprietatile specifice atunci cand este pastrat in mod corespunzator, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. (r) din Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;"

    Modificat de art.I pct.16 din Legea 49/2024

   "41. Data-limita de consum - data dupa care se considera ca un produs alimentar nu prezinta siguranta, in conformitate cu art. 14 alin. (2)-(5) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare;"

    Completat de art.I pct.17 din Legea 49/2024
   5. Operatori economici (organizatii donatoare) - sunt operatorii din sectorul agroalimentar care pot dona alimente aflate aproape de expirarea datei-limita de consum din cadrul fiecarei etape a lantului de aprovizionare cu alimente, mai exact: productia primara, prelucrarea si productia alimentelor, comertul cu amanuntul si alte tipuri de distributie, precum si sectorul de alimentatie publica si cel hotelier, asa cum sunt definiti de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentelor si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare, cu modificarile ulterioare;
   6. Operatorii receptori (organizatii beneficiare) - operatorii din sectorul agroalimentar care desfasoara activitati inregistrate/autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, ce raspund de respectarea legislatiei din domeniul igienei alimentelor dupa preluarea acestora de la operatorii donatori, alimente ce sunt destinate a fi furnizate numai consumatorului final;

  "6. Operatorii receptori (organizatii beneficiare) - operatorii din sectorul agroalimentar care desfasoara activitati inregistrate/autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, ce raspund de respectarea legislatiei din domeniul igienei alimentelor dupa preluarea acestora de la operatorii donatori;"

    Modificat de art.II pct.3 din Legea 131/2020

   "5. Operatori economici (organizatii donatoare) - operatorii din sectorul agroalimentar definiti de Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, care pot redistribui produse alimentare in scopul donarii de alimente, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 852/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
   6. Operatori receptori - operatorii din sectorul agroalimentar care desfasoara activitati inregistrate/autorizate sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, ce raspund de respectarea legislatiei din domeniul igienei alimentelor dupa preluarea acestora de la operatorii economici; Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor stabileste cerinte minime pentru anumite categorii de operatori in ceea ce priveste conditiile pe care acestia trebuie sa le indeplineasca pentru a deveni operatori receptori;"

    Modificat de art.I pct.18 din Legea 49/2024
   7. Produse aflate aproape de expirarea datei durabilitatii - produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi si se incadreaza in categoriile si termenele de valabilitate propuse de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.

La anexa, punctul 7 abrogat de art.I pct.19 din Legea 49/2024

   "8. Platforma nationala pentru prevenirea si reducerea risipei alimentare - platforma nationala gestionata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in cadrul careia operatorii economici introduc informatiile obligatorii, conform dispozitiilor prezentei legi;

    Completat de art.I pct.20 din Legea 49/2024
   9. Termen de valabilitate - limita de timp/data stabilita de producator pana la care un produs isi pastreaza caracteristicile specifice initiale, daca au fost respectate conditiile de depozitare si pastrare."

    Completat de art.I pct.20 din Legea 49/2024

 


   
NOTA: De vazut si Normele de aplicare, HG 51/2019:  https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/232442

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Persoane interesate