Postare prezentată

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

2008-12-18 – Modificat prin  HG nr. 1496/2008  din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pen...

Cauta pe blog

marți, 21 decembrie 2010

Legislatia privind asociatiile de proprietari: impozitarea veniturilor platite unor persoane fizice

Subject: Legislatia privind asociatiile de proprietari: impozitarea veniturilor platite unor persoane fizice

Legislatia privind asociatiile de proprietari: impozitarea veniturilor platite unor persoane fizice

Pornind de la intrebarile formulate de asociatiile de proprietari cu privire la impozitarea veniturilor platite unor persoane fizice si avand in vedere legislatia privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, precum si legislatia in materie fiscala, DGFP Arges pune la dispozitie urmatorul material menit sa clarifice parte din problemele cu care se confrunta aceasta categorie de contribuabili.

I. Prevederi din legislatia privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Asociatia de proprietari este forma de asociere autonoma, de organizare si de reprezentare a intereselor comune a majoritatii proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridica, fara scop patrimonial, infiintata in baza Legii nr.230/2007 (HG nr.1588/2007 art.2 alin.2).

* Presedintele, membrii comitetului executiv si cenzorul sau membrii comisiei de cenzori sunt alesi sau revocati din functie de adunarea generala a proprietarilor, membri ai asociatiei de proprietari. (Legea nr.230/2007, art.27)

* Pentru angajarea si eliberarea din functie a persoanei care ocupa functia de administrator de imobile sau a altor angajati ori prestatori, adunarea generala a proprietarilor mandateaza comitetul executiv reprezentat de presedintele asociatiei de proprietari. (Legea nr.230/2007, art.27)

* Asociatia de proprietari angajeaza persoane atestate pentru functia de administrator. Persoanele fizice pot fi angajate prin incheierea unui contract individual de munca conform celor stabilite prin negociere directa. (Legea nr.230/2007, art.34 si art.35)

II. Regimul fiscal al veniturilor realizate de persoanele fizice pentru care platitor de venituri este asociatia de proprietari

* Orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare este activitate dependenta. Sumele incasate de persoana fizica atestata angajata de asociatia de proprietari pentru functia de administrator, precum si de alte persoane fizice angajate pentru servicii de intretinere si curatenie, reprezinta venituri din salarii (Legea nr. 571/2003, art. 7 si art. 55)

* Remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari potrivit legii privind infiintarea, rganizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si sumele primite de membrii comisiei de cenzori reprezinta venituri asimilate salariilor. (Legea nr. 571/2003, art. 55)

Determinarea impozitului pe veniturile din salarii si asimilate salariilor astfel obtinute se va face potrivit prevederilor art.57 din Codul fiscal :

- la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni si deducerea personala

- in afara functiei de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii. In scopul determinarii impozitului pe veniturile salariale, prin locul unde se afla functia de baza se intelege :

- pentru persoanele fizice angajate la un singur loc de munca, ultimul loc inscris in carnetul de munca sau in documentele specifice care, potrivit reglementarilor legale, sunt asimilate acestora.

- in cazul cumulului de functii, locul declarat/ales de persoanele fizice.

Functia de baza poate fi declarata de angajat in conditiile legii si la locul de munca la care acesta realizeaza venituri din salarii in baza unui contract individual de munca cu timp partial.

* Veniturile primite de persoanele fizice (altele decat presedintele, administratorul si cenzorul) in baza unor contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil, din punct de vedere fiscal pot fi considerate:
- venituri din activitati dependente daca se indeplineste cel putin unul din criteriile prevazute la art.7 alin.1 pct.2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si se impoziteaza ca venituri asimilate salariilor.

Criteriile sunt :
a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.

- venituri din activitati independente daca sunt respectate criteriile prevazute in Normele metodologice pentru aplicarea art.46 din Legea nr.571/2003 si se impoziteaza potrivit art.52 din Codul fiscal sau art.78 din Codul fiscal in functie de optiunea beneficiarului de venit exprimata in contractul incheiat cu asociatia de proprietari.

Criteriile sunt :
a) libera alegere a desfasurarii activitatii, a programului de lucru si a locului de desfasurarea activitatii;
b) riscul pe care si-l asuma intreprinzatorul;
c) activitatea se desfasoara pentru mai multi clienti;
d) activitatea se poate desfasura nu numai direct, ci si cu personalul angajat de intreprinzator in conditiile legii.

Impozitarea potrivit art.52 din Codul fiscal presupune obligatia platitorului de venit de a retine si de a vira impozitul prin retinerea la sursa reprezentand plata anticipata prin aplicarea la venitul brut a cotei de impunere de 10%.

Impozitarea potrivit art.78 din Codul fiscal presupune obligatia platitorului de venit de a retine si de a vira impozitul prin retinerea la sursa prin aplicarea la venitul brut a cotei de impunere de 16%, impozitul fiind final.

Pentru veniturile din activitati independente obtinute in baza unui contract/conventie incheiata potrivit Codului civil, platitorul de venit are obligatia de a retine si vira contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj, baza lunara de calcul la care se datoreaza contributiile individuale fiind venitul brut . (OUG nr.82/2010, art.III alin.17)

Nu se retin contributii individuale pentru veniturile realizate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil de persoanele fizice asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si persoanelor care au calitatea de pensionari. (OUG nr.82/2010, art.III alin.5)

III. Declararea si plata obligatiilor bugetare stabilite de asociatia de proprietari pentru veniturile platite persoanelor fizice

* Impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii si asimilate salariilor, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art.52 din Codul fiscal se declara si se platesc SEMESTRIAL, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului (OG nr.92/2003, art.111)

* Impozitul retinut la sursa potrivit art.78 din Codul fiscal, precum si contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj retinute de la persoanele fizice ce desfasoara activitati independente in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, se declara si se platesc lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare. (OG nr.92/2003, art.111)

Acele asociatii care nu sunt inregistrate in vectorul fiscal ca platitoare de impozit pe venituri din salarii si asimilate salariilor si contributii sociale aferente si platesc astfel de venituri la buget trebuie, de urgenta, sa se inregistreze in vectorul fiscal prin depunerea Declaratiei de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica (010)

Dr.ec. Marin Turlea


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Persoane interesate