Postare prezentată

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

2008-12-18 – Modificat prin  HG nr. 1496/2008  din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pen...

Cauta pe blog

joi, 27 ianuarie 2011

Prestari servicii externe. Ordin privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 2310/2007 Vigoare

Emitent: Agentia Nat. de Administrare Fiscala

Domenii: Persoane fizice si persoane juridice M.O. 858/2007

Ordin privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente

 

M.Of.Nr.858 din 13 decembrie 2007

 

 

 

ORDIN NR. 2310

 

privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate

 

intre persoane juridice romane si persoane juridice

 

straine sau persoane fizice nerezidente

 

 

    In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    in baza prevederilor pct. 21 alin. (1) din Normele metodologice date in aplicarea art. 8 din titlul I din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

 

 

 

    presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

 

 

 

 

 

   Art. 1. - (1) Persoanele juridice romane au obligatia sa inregistreze contractele incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror alte activitati care pot constitui sediu permanent in Romania.

 

   (2) Inregistrarea contractelor se efectueaza la organele fiscale teritoriale in a caror raza persoanele juridice romane beneficiare ale activitatilor mentionate la alin. (1) isi au domiciliul fiscal, conform legii.

 

   (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), persoanele juridice romane care au calitatea de contribuabili mari si mijlocii, potrivit reglementarilor legale in vigoare, au obligatia inregistrarii contractelor la organul fiscal competent pentru administrare.

 

   Art. 2. - Contractele incheiate de persoane juridice romane cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente pentru activitati desfasurate in afara teritoriului Romaniei nu fac obiectul inregistrarii, potrivit prezentelor dispozitii.

 

   Art. 3. - (1) Inregistrarea contractelor mentionate la art. 1 se realizeaza numai prin depunerea la organul fiscal competent a "Declaratiei de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente", cod MEF 14.13.01.40/n, prevazuta in anexa nr. 1.

 

   (2) Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor.

 

   (3) Modificarile intervenite in datele declarate initial se declara, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin depunerea unei noi Declaratii de inregistrare a contractelor initiale/aditionale (conexe) incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente.

 

   Art. 4. - Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor intr-un Registru al contractelor incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, care se conduce informatizat, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.

 

   Art. 5. - Pentru neindeplinirea obligatiei de inregistrare a contractelor se aplica sanctiunea prevazuta la art. 219 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

   Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

 

   Art. 7. - Prevederile prezentului ordin se aplica si contractelor aflate in derulare, incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentului ordin. Termenul de inregistrare a acestor contracte la organul fiscal competent este 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

 

   Art. 8. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.415/2007 privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice sau fizice straine nerezidente, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 699 din 17 octombrie 2007.

 

   Art. 9. - Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei si Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa caz, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

 

   Art. 10. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

 

 

 

    Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,

Daniel Chitoiu

 

 

 

 

 

    Bucuresti, 3 decembrie 2007.

 

    Nr. 2.310.

 

 

 

 

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Persoane interesate