Postare prezentată

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

2008-12-18 – Modificat prin  HG nr. 1496/2008  din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pen...

Cauta pe blog

miercuri, 16 aprilie 2014

Baza de calcul pentru impozitul pe venit la microintreprinderi in anul 2014

Incepand cu anul 2014 - Codul Fiscal, la ART. 112^7 Baza impozabilă - microintreprinderi

(1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:
(-) a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
(-) b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuţie;
(-) c) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
(-) d) veniturile din subvenţii;
(-) e) veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
(-) f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;
(-) g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii;
(-) h) veniturile din diferenţe de curs valutar;
(-) i) veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial;
(-) j) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

(1^1) Pentru determinarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, la baza impozabilă determinată potrivit alin. (1) se adaugă următoarele:
(+) a) valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturării;
(+) b) în trimestrul IV, diferenţa favorabilă dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare înregistrate ca urmare a decontării creanţelor şi datoriilor în lei în funcţie de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate iniţial şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate cumulat de la începutul anului.
(-) (2) În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii.
  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Persoane interesate