Postare prezentată

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

2008-12-18 – Modificat prin  HG nr. 1496/2008  din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pen...

Cauta pe blog

miercuri, 24 august 2016

Tineti-va actele in ordine ....!!! Daca nu, Fiscul are liber la amenzi

Tineti-va actele in ordine ....!!!  Daca nu, Fiscul are liber la amenzi

1. Dupa 1 iulie 2016, D394 se corecteaza doar daca s-a omis/gresit ceva ce deja era /este inregistrat in contabilitate.
2. Facturile primite ulterior perioadei de raportare se vor declara in perioada in care sunt primite (de unde rezulta ca declaratia perioadei precedente este gresita, adica incorecta/incompleta). 
3. Procedand in modul de mai sus, rezulta ca pentru cel putin o perioada (luna sau trimestrul) declaratia este considerata incorecta/incompleta. 
4. Inregistrarea intr-o perioada ulterioara a unei facturi va duce automat la posibilitatea sanctionarii contribuabilului cu o amenda cuprinsa intre 500 si 1.500 lei conf. art. 337 din Codul de Procedura Fiscala.
5. Amenda poate fi "incasata" cel putin trimestrial daca nu chiar lunar.

................................................................................................................
Codul de procedura fiscala prevede la art. 337, Contravenţii în cazul declaraţiilor recapitulative:
"(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate de normele din Codul fiscal privind taxa pe valoarea adăugată;
b) depunerea de declaraţii recapitulative incorecte ori incomplete.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:
a) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la lit. a);
b) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei în cazul săvârşirii faptei prevăzute la lit. b).
(3) Nu se sancţionează contravenţional:
a) persoanele care corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative, dacă fapta prevăzută la alin. (1) lit. b) nu a fost constatată de organul fiscal anterior corectării;
b) persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile."


Un articol bun pe aceasta tema: http://www.fiscalitatea.ro/declaratia-394-rectificativa-ce-regim-fiscal-se-aplica-si-ce-obligatii-se-mentin-15361/#.V7sts27197A.facebook
--   Ilie Cristian Belean  cristi.belean@cbc-expert.ro  0722-715755         CBC Expert srl   - contabilitate -   www.cbc-expert.ro  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Persoane interesate