Postare prezentată

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

2008-12-18 – Modificat prin  HG nr. 1496/2008  din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pen...

Cauta pe blog

marți, 4 octombrie 2016

Ce se intampla cand depasesti numarul de 5 contracte de inchiriere? Sau peste 5 camere inchiriate in scop turistic in locuinta proprietate personala?

Legislația care reglementează situația depășirii a 5 contracte de închiriere de aceeași persoana fizica este Codul fiscal, Legea 227/2015, art. 83, alin (2). (https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2016.htm)

Numărul de contracte se refera numărul de contracte în vigoare la sfârșitul unui an fiscal. Adică, dacă în cursul anului am avut 6 sau 7 contracte d doua dintre acestea s-au reziliat / finalizat înîn 15 decembrie, au mai ramas 4 sau 5 contracte (în vigoare) la sfârșitulsfarsitul anului.

Daca la sfârșitul anului se obțin venituri din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere, atunci din anul fiscal următor aceste venituri vor fi socotite ca venituri din activități independente. Aici scrie ca "mai mare de 5 contracte", adică al șaselea contract te obliga sa treci la alt sistem de impozitare.

Tot aici se definește și inchirierea unor camere înîn scoturistic (acum cu Capitala Culturala europeana multi isi vor scoate locuintele la inchiriat înîn scop turistic):

  • primele 5 camere inchiriate în scop turistic înîn locuinta proprietate personala sunt tratate  venituri din inchirieri obisnuite.
  • dacădacainchiriaza mai mult de 5 camere se va datora impozit calculat ca la activități independente, în sistem real (venituri-cheltuieli deductibile) x cota de impozit. Data de la care se trece la noua forma de impozitare este data de la care s-au depășit cele 5 camere de închiriat în scop turistic.

Pun mai jos și legislația:

CAPITOLUL IV - Venituri din cedarea folosinței bunurilor

ART. 83 - Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor

(1) Veniturile din cedarea folosinței bunurilor sunt veniturile, în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute de către proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal, altele decât veniturile din activități independente. Norme metodologice

(2) Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârșitul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor, califică aceste venituri în categoria venituri din activități independente și le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru această categorie. în aplicarea acestei reglementări se emite ordin al președintelui A.N.A.F.


(3) Sunt considerate venituri din cedarea folosinței bunurilor și veniturile obținute de către proprietar din închirierea camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv.

(4) În categoria venituri din cedarea folosinței bunurilor se cuprind și cele realizate de contribuabilii prevăzuți la alin. (3) care, în cursul anului fiscal, obțin venituri din închirierea în scop turistic a unui număr mai mare de 5 camere de închiriat, situate în locuințe proprietate personală. De la data producerii evenimentului, respectiv de la data depășirii numărului de 5 camere de închiriat, și până la sfârșitul anului fiscal, determinarea venitului net se realizează în sistem real, potrivit regulilor de stabilire prevăzute în categoria venituri din activități independente.

(5) Veniturile obținute din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt calificate ca venituri din activități independente pentru care venitul net anual se determină pe bază de normă de venit sau în sistem real și se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II - Venituri din activități independente.


  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Persoane interesate