Postare prezentată

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

2008-12-18 – Modificat prin  HG nr. 1496/2008  din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pen...

Cauta pe blog

vineri, 22 decembrie 2023

D700 - schimbarea vectorului fiscal in cazul intrarii/iesirii din sistemul de impunere microintreprinderi

D700 - schimbarea vectorului fiscal in cazul intrarii/iesirii din sistemul de impunere microintreprinderi este reglementat la art. 55 din Codul Fiscal

ART. 55 - Termenele de declarare a mențiunilor

(1) Persoanele juridice care se înființează în cursul unui an fiscal, precum și microîntreprinderile care intră sub incidența prevederilor art. 52 (nota CBC ref art. 52: de iesire de la micro) comunică organelor fiscale competente aplicarea/ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

(2) Persoanele juridice române comunică organelor fiscale competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plăteşte impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

(3) În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condițiile impuse la art. 47 alin. (1) lit. d) și e) (nota CBC: capital social detinut de stat sau intrare in dizolvare/lichidare)  nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor.

(4) Microîntreprinderile care, în anul 2023, devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 47 alin. (1) (nota CBC: CA peste 500 mii Euro, nu mai are salariati, venituri din consultanta si management peste 80%. capital social detinut de stat sau intrare in dizolvare/lichidare, are asociati cu mai mult de 25% in alte micro) comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2023.

Începând cu data de 01.01.2024, potrivit Legii nr. 296/2023, se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:

(5) Microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 47 sau ca urmare a exercitării opţiunii comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor.--   Cristian Ilie Belean  CBC Expert srl  Contabilitate si Consultanta  tel. 0722715755

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Persoane interesate