Postare prezentată

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

2008-12-18 – Modificat prin  HG nr. 1496/2008  din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pen...

Cauta pe blog

joi, 20 februarie 2014

V-ati declarat adaosul la organele fiscale? Una dintre primele masuri luate dupa Revolutie, in 1990, revine in actualitate ...in ... M. Of. nr. 121/18.02.2014

LEGE REREPUBLICATA 12/1990

LEGE REREPUBLICATA 12/1990

Vigoare

Emitent: Guvern
Domenii: Activitati comerciale ilicite

M.O. 121/2014

Legea Nr. 12/1990*) privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite
M.Of.Nr.121 din 18 februarie 2014LEGEA Nr. 12/1990*)
privind protejarea populatiei
impotriva unor activitati
 de productie, comert sau prestari de servicii ilicite

______
   *) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.
   Legea nr. 12/1990 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 291 din 5 mai 2009.


   Art. 1. - Urmatoarele fapte reprezinta activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite si constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
   a) efectuarea de activitati de productie, comert sau prestari de servicii, dupa caz, fara indeplinirea conditiilor stabilite prin lege;
   b) vanzarea ambulanta a oricaror marfuri in alte locuri decat cele autorizate de primarii, consilii judetene sau prefecturi;
   c) conditionarea vanzarii unor marfuri sau a prestarii unor servicii de cumpararea altor marfuri ori de prestarea de servicii;
   d) expunerea spre vanzare ori vanzarea de marfuri sau orice alte produse fara specificarea termenului de valabilitate ori cu termenul de valabilitate expirat;
   e) efectuarea de activitati de productie, comert sau prestari de servicii, dupa caz, cu bunuri a caror provenienta nu este dovedita, in conditiile legii. Documentele de provenienta vor insoti marfurile, indiferent de locul in care acestea se afla, pe timpul transportului, al depozitarii sau al comercializarii. Prin documente de provenienta se intelege, dupa caz, factura fiscala, factura, avizul de insotire a marfii, documentele vamale, factura externa sau orice alte documente stabilite prin lege;
   f) nedeclararea de catre operatorii economici la organele fiscale, inainte de aplicare, a adaosurilor comerciale si a celor de comision;
   g) omisiunea intocmirii si afisarii, in unitate, la locurile de desfacere sau servire, de catre operatorii economici a preturilor si tarifelor, a categoriei de calitate a produselor sau serviciilor ori, acolo unde este cazul, a listei de preturi si tarife;
   h) neexpunerea la vanzare a marfurilor existente, vanzarea preferentiala, refuzul nejustificat al vanzarii acestora sau al prestarii de servicii cuprinse in obiectul de activitate al operatorului economic;
   i) acumularea de marfuri de pe piata interna in scopul crearii unui deficit pe piata si revanzarii lor ulterioare sau al suprimarii concurentei loiale;
   j) depasirea de catre orice operator economic a adaosurilor maxime stabilite prin hotarari ale Guvernului, la formarea preturilor de vanzare cu amanuntul;
   k) falsificarea ori substituirea de marfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vanzare ori vanzarea de asemenea bunuri, cunoscand ca sunt falsificate sau substituite.

   Art. 2. - (1) Contraventiile prevazute la art. 1 savarsite de catre persoane fizice se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei, iar daca sunt savarsite de persoane juridice, cu amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei.
   (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre functionarii din aparatul de specialitate al primarului, de organele Directiei generale antifrauda fiscala, de organele controlului financiar si de personalul Politiei Romane, Jandarmeriei Romane si Politiei de Frontiera Romane.
   (3) Contraventiile prevazute la art. 1 lit. b)-d), g), h) si k) se constata si se sanctioneaza si de catre inspectorii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
   (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
   Art. 3. - Bunurile care au servit sau au fost destinate sa serveasca la savarsirea vreuneia dintre faptele prevazute la art. 1, daca sunt ale contravenientului, precum si sumele de bani si bunurile dobandite prin savarsirea contraventiei se confisca.
   Art. 4. - Contraventiilor prevazute la art. 1 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
 Art. 5. -
Aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta lege nu inlatura raspunderea disciplinara a faptuitorilor.
 Art. 6. - (1) Pentru urmarirea desfasurarii activitatii comerciale in conditiile prevazute de lege, la primarii se va constitui un corp de control comercial.
   (2) Primariile la care se va constitui un corp de control comercial, atributiile si structura organizatorica ale corpurilor de control, precum si modul de salarizare a controlorilor comerciali se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 7. - La data publicarii prezentei legi**) se abroga dispozitiile art. 295 lit. c) si d) din Codul penal***), art. 70-87 din Legea nr. 3/1972****) cu privire la activitatea de comert interior, precum si orice alte dispozitii contrare.

_________

   **) Legea nr. 12/1990 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 97 din 8 august 1990.
   ***) Legea nr. 15/1968 - Codul Penal, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost abrogata prin Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
   ****) Abrogata prin Legea nr. 7/1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 9 din 13 ianuarie 1998.


  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Persoane interesate