Postare prezentată

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

2008-12-18 – Modificat prin  HG nr. 1496/2008  din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pen...

Cauta pe blog

vineri, 10 noiembrie 2023

Documente necesare pentru obtinerea Acordului de la Primarie pentru inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare

Sursa: https://www.primariatm.ro/formulare/

Se solicita Acord nu Autorizatie 👍

7.Documentele necesare eliberării Acordului pentru desfășurarea exercițiilor comerciale în cazul desfășurării activității de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare proprii sau închiriate care vor fi certificate "conform cu originalul" si transmise si in format digital de către solicitant :

a) Cerere tip
b) Certificat Unic de Înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului
c)Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului Timiș, în temeiul Legii nr. 265 din 22 iulie 2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului
d) Extras de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile al spatiului având intabulata destinația de sediu, birou sau SAD și acte doveditoare în cazul schimbarii funcțiunii față de functiunea inițială (unde este cazul).
e) Contract de inchiriere/subînchiriere/concesiune sau comodat încheiat cu proprietarul tabular al spațiului supus autorizării, dacă este cazul (titlu asupra imobilului).
f) Dovada îndeplinirii condițiilor si obligatiilor prevăzute de Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor (neîncadrarea imobilului în restricțiile stabilite de prevederile Legii 212/2022 ).
g) Autorizaţia privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcţii şi amenajări pentru care sunt incidente prevederile Legii nr.307/2006 republicata, HG nr. 571/ 10.08.2016, actualizată sau documentul justificativ (negație) prin care operatorul economic nu este obligat să obțină autorizația privind securitatea la incendiu.
h) Planul punctului de lucru întocmit de către un proiectant autorizat din care să reiasă suprafața birou, sediu, SAD, a spațiilor care alcătuiesc unitatea supusă autorizării și în mod obligatoriu pozitia unității (subsol/parter sau etaj).

Echipa CBC Expert srl
Contabilitate si Consultanta  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Persoane interesate